Reiki

Historie
Metoda Reiki pochází z dávnověku. Je to starodávný a velmi účinný systém léčení, jenž se lidstvu uchoval díky moudrosti tibetského buddhismu a tajnůstkářské schopnosti západního světa, jíž se podařilo Reiki mnoho let udržovat v tajnosti. Novodobý rozvoj zaznamenala technika v 70. letech 20. století. Reiki se pokládá za nejjednodušší přírodní uzdravující metodu. Ač se může jevit zvládnutí Reiki jako triviální, je zapotřebí projít systematickým školením. Teprve u erudovaného léčitele, který nemusí být žádného specifického vyznání nebo víry, zákazník naplno pocítí blahodárnost techniky.

 

Použití
Všestrannost Reiki je nepopiratelná. Vzhledem k univerzálnosti bychom jen stěží hledali podmínky či situace, pro něž by Reiki nebylo vhodné. Metodu lze bez nadsázky provádět za jakýmkoli účelem a v každé příhodné situaci!  Energie Reiki léčí celého člověka. V případě léčby bolestí hlavy má dar působit nejen na úrovni fyzické, nýbrž i na jiných úrovních, a navíc poskytovat prospěch i některým dalším tělesným orgánům. V dané situaci léčitel umístí své ruce na hlavu léčeného. Pokud bolest způsobily potíže se zažívacím traktem (což chápeme za častou příčinu), léčivá energie míří do všech orgánů, které s bolestí souvisí, tedy i do trávicího ústrojí. Takto probíhá léčení na fyzické úrovni. Mluvíme-li o jiných úrovních, máme na mysli úroveň emoční (jedná-li se např. o stres) či duševní nebo též duchovní. Reiki proniká účinně do všech zmiňovaných sfér, a tudíž lze použít při psychosomatických i bolestivých stavech.
Reiki nemá žádnou kontraindikaci.

 

Průběh léčení
V průběhu sezení může klient zaujímat polohu vleže nebo vsedě. Léčitel přikládá ruce na vybraná místa klientova těla. Jedná se tedy o kontaktní metodu, při níž by klient měl zakusit pocit tepla, uvolnění, brnění – jakési příjemné elektřiny. Léčitel i klient v průběhu léčení cítí vyrovnávání energií. Celková harmonizace trvá 40-45 minut. Postup při aplikaci Reiki závisí na individuální metodice léčitele. Součástí Reiki není diagnostická část, tzn. léčitel nezjišťuje typ nemoci zákazníka.